Návštěvníci dostanou na pokladně prospekt. Ten obsahuje také plánek s atrakcemi. Na našich internetových stránkách naleznete záložku „Zážitková mapa“. V ní jsou také představeny všechny atrakce.